4.05.2018

kürk modası

ahmet haşim

nereden geldiği ve nasıl başladığı meçhul bir kürk modası istanbul'un hemen bütün kadın tabakalarına yayıldı. bu moda o kadar yaygınlaşmış ki şimdi kastor mantosu olmayan hanımın hiç olmazsa kedi veya fare derisinden bir kürkü olması icap ediyor.

bu moda dedelerimizin ve ninelerimizin malum kürkünü tersine çevirip sırta geçirmek ve kurt veya goril gibi iri cüsseli bir hayvana benzemek tuhaflığından ibarettir. tırnaklarını uzatıp sivrilten ve vücudunu baştan başa tüylü göstermek isteyen kadın belli ki insandan gayrı bir hayvana benzemek için uğraşıyor. kadınlarda bu insan şeklinden uzaklaşma meylinin sebepleri ne olsa gerek?