8.05.2018

sözlükçe

ambrose bierce

din: bilinmeyenin doğasını cahilce açıklayan, umut ve korkunun çocuğu. 

hristiyan: isa'nın öğretilerini benimseyerek günah dolu yaşamdan elini eteğini çekmiş kişiler.

falcı: müşterisinin -yani mankafanın- farkına varmadığı şeyleri görme yetisine sahip, genellikle kadın olan kişiler.

din adamı: kendi geçici ruhani ilişkilerini düzeltmek için bizimkilerin yönetimini üstlenen bir adam.

vaiz: özellikle bizim günahlarımızdan arınacağımız ve komşularımızın lanetleneceği gibi konuların müjdecisi.

kafir: new york'ta hristiyanlığa inanmayan, konstantinopolis'te ise inanan kişiler.

okyanus: solungaçları olmayan insanlar için yaratılmış, dünyanın üçte ikisini kaplayan su kütlesi.

dua: günah çıkararak değersiz olduğunu itiraf etmiş tek bir kişi için, evrenin kanunlarının geçersiz kılınmasını istemek.

işkence: genellikle yanlış bir inancı takip eden müritlere, gerçek inançları kucaklamaları için tatbik edilen tartışmalı bir uygulama.

saygı: insanın tanrı'nın, köpeğin de insanın karşısında benimsediği spiritüel tutum.

aziz: değiştirilmiş ve düzeltilmiş ölü bir günahkar.

mukaddes kitap: mübarek dinimizin, tüm diğer dinlerin temelini oluşturan yanlış ve sahte yazılardan arındırılmış kutsal kitapları.