31.07.2018

kölelik

jack london

1835 yılında, presbiteryen kilisesi'nin genel kurulu şu açıklamayı yapmıştı: "kölelik hem eski hem de yeni ahit'te kabul edilmiş ve tanrı'nın egemenliği tarafından kınanmamıştır."

charleston baptist cemiyeti, 1835'te şu açıklamayı yapmıştı: "köle sahiplerinin kölelerine hükmetme hakkı, bütün her şeyi yaratan yaratıcı tarafından açıkça tanınmıştır. tanrı, nesnelerin mülkiyet hakkını canının istediğine vermekte kesinlikle serbesttir."

virginia randolph macon metodist koleji ilahiyat profesörü rahip e. d. simon şunları yazmıştı: "kutsal kitap'taki bazı bölümler su götürmez bir şekilde köleyi mal olarak satın alma hakkını onaylamaktadır, bu hakka ilişkin çeşitli örnekler de verilmiştir. satın alma ve satma hakkı açıkça belirtilmiştir. bu konuda, tanrı'nın buyurduğu yahudi kurallarına ya da yüzyıllardır süregiden uygulamaya ya da yeni ahit ve ahlak yasalarına bakacak olursak, köleliğin ahlaksızca bir şey olmadığı sonucuna vardık. ilk afrika kölelerinin yasal olarak köle ilan edildiklerini düşünürsek, çocuklarının da köle olarak kabul edileceği zorunlu bir sonuçtur. böylece amerika'da var olan köleliğin haklı olarak kurulduğunu görmekteyiz."