1.05.2020

dostluk

william blake

karşıtlık hakiki dostluktur.

aşırılığın yolu, bilgeliğin sarayına varır.

hapishaneler yasanın taşlarıyla inşa edilir, kerhaneler dinin tuğlalarıyla.

sağgörü, yeteneksizliğin kur yaptığı zengin ve çirkin bir kız kurusudur.

arzulayan ama eylemeyen, hastalık üretir.

hakikat asla anlaşılsın diye anlatılamaz ve inanılamaz hakikate.

budala ile bilgenin gördüğü ağaç aynı değildir.

sonsuzluk, zamanın nimetlerine âşıktır.

meşgul arının kedere vakti yoktur.

budalalığın zamanı saatle ölçülür, bilgeliğinkini hiçbir saat ölçemez.

kuşa bir yuva, örümceğe bir ağ, insana dostluk.

kıtlık zamanında sayıyı, ağırlığı ve ölçüyü kaydet.

hiçbir kuş sadece kendi kanatlarıyla çok yükseğe uçamaz.

en yüce edim, kendinizden önce başkasını düşünmektir.