5.10.2018

sanayi toplumu ve geleceği

theodore kaczynski

sanayi devrimi ve sonuçları insan soyu için bir felaket oldu. bu sonuçlar, gelişmiş ülkelerde yaşayan bizlerin yaşamdan beklentilerimizi oldukça arttırırken toplumun dengesini bozdu, yaşamı anlamsızlaştırdı, insanları aşağılamalara maruz bıraktı, yaygın psikolojik acılara -üçüncü dünya ülkelerinde fiziksel acılara da- yol açtı ve doğal dünyayı şiddetli zararlara uğrattı.

belirli bir dereceye kadar özgürlüğe izin vermek sistemin yararınadır. örneğin, ekonomik özgürlüğün -belirli sınırlamalar ve kısıtlamalarla- ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. ama ancak planlanmış ve sınırları çizilmiş bir özgürlük sistemin yararınadır. birey her zaman bir tasmayla bağlanmalıdır, bazen bu tasma uzun bırakılsa bile.

insan ırkı en iyi halde bile nispeten kolay sosyal problemleri çözmekte bile çok kısıtlı bir kapasiteye sahiptir. sistem çevre kirliliği ve politik yozlaşmayı, uyuşturucu ticaretini ya da aile içi şiddeti durdurmakta bile başarısız olmuştur.

artan depresyon oranı kesinlikle bugün toplumumuzda var olan bazı koşulların sonucudur. insanları depresyona iten koşulları kaldırmak yerine, modern toplum onlara anti-depresan (uyuşturucu) ilaçlar vermektedir. aslında, anti-depresanlar, bireyin iç dünyasını, normalde tahammül etmeyeceği sosyal koşulları kabullenmesini sağlayacak biçimde değiştiren araçlardır.

yaşamlarımız başka insanların verdiği kararlara bağlı. bu kararlar üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığı gibi genelde kararları veren kişileri tanımıyoruz bile.

insanların çoğunluğunun, kararlarını kendilerinin vermek istemedikleri ama liderlerden onların adına düşünmelerini istedikleri ileri sürülebilir. insanlar, sıradan konularda kendi kararlarını vermekten hoşlanır ama zor ve önemli sorunlarda karar vermek psikolojik çatışmayı göze almayı gerektirir ve çoğu insan psikolojik çatışmadan nefret eder.

genetik ilerleme, insanı, şansın -ya da tanrının, ya da dini inançlarımıza bağlı olarak her neyinse- özgür bir yaratısı olmaktan çıkarıp fabrikasyon bir ürün haline getirecektir.

muhafazakarlar aptaldır: bir yandan geleneksel değerlerin yıkılmasından dolayı sızlanırken diğer yandan da teknolojik ilerleme ve ekonomik gelişmeyi içtenlikle desteklerler.

bir iş için, işe en uygun kişi yerine, kuzeni, arkadaşı veya dindaşını atayan bir kamu görevlisi veya şirket yetkilisini düşünün. bu kişi, kişisel bağlılığının, sisteme olan bağlılığının önüne geçmesine izin vermiştir ve bu, akraba kayırma veya ayrımcılıktır ki bunların ikisi de çağdaş toplumda korkunç günahlardır.

tarih, genelde ne istediğini bile tam olarak bilmeyen çoğunluklar tarafından değil, kararlı ve etkin azınlıklar tarafından yazılır. tüm bu kokuşmuş sistemi yıkıp sonuçlarına katlanmak çok daha iyidir.