3.09.2018

leviathan

thomas hobbes

hayat, organların, başlangıcı içerdeki bir temel parçada bulunan hareketinden başka bir şey değildir.

bir cisim hareket halinde iken, başka bir şey onu engellemedikçe, sonsuza kadar hareket eder.

respice finem: yani, bütün işlerinizde, hedefe varmak için bütün düşüncelerinizi yönlendiren şey olarak, elde edeceğiniz sonuca bakın. 

niye bu dünyada kötü insanlar genellikle bolluk içinde yaşamış, iyiler ise ıstırap çekmiştir?

hiç kimse, zihninde sonsuz büyüklükte bir imgeye sahip olamaz; veya sonsuz hız, sonsuz zaman, sonsuz güç veya sonsuz kudret tasarlayamaz.

nedenlerin ve kuralların bilinmemesi, yanlış kurallara dayanmak ve araştırdıkları şeylerin nedenleri olarak yanlış nedenleri seçmek kadar yoldan çıkarmaz insanı.

sadece bize acı vermiş olan şeylerden değil, bize acı verip vermeyeceklerini bilmediğimiz şeylerden de kaçınırız.

büyüklük, haksız veya sahtekarca yolların hakir görülmesidir.

insan arzusunun nesnesi bir defa ve sadece bir anlık haz almak değil, gelecekteki arzularının yolunu daimi olarak güvence altına almaktır.

sadece kendine bağımlı olan bir kişi aslında bağımlı değildir.

savaşın hayatı koruması, barışın ise yok etmesi asla mümkün olamaz.

tutkuların ateşi anlamayı asla kolaylaştırmaz, tersine işleri karıştırıp anlaşılmaz kılar.

özgür bir insan, gücü ve zekasıyla yapmaya muktedir olduğu şeylerde, istediği şeyi yapması engellenmemiş olan birisidir.

bir işten fayda elde edenin o işi yapan olduğu farz edilir. zira, fiilin sonucunda gelen fayda kadar, faili belli eden başka bir şey yoktur.