11.04.2022

hurafe

sevan nişanyan

bu toprakta üretilmiş olan gerçek değerlere saygılı olduğumu düşünüyorum. ben sizin gibi metropolün merkezinde değil anadolu'da bir köyde yaşıyorum. bu köyü aslına ve tarihine uygun bir şekilde canlandırmak için yıllarımı verdim, emeğimi verdim. türk dilinin köklerini ve tarihini ortaya çıkarmak için büyük bir emek verdim. türkiye'nin coğrafyasını benden daha iyi bilen biri olduğunu zannetmiyorum, bu konuya da çok emek verdim.

türkiye'de turizmin yeni bir bakış açısıyla, doğaya ve tarihe ve insana daha saygılı bir bakış açısıyla yeniden ihya edilmesi için büyük emek verdim. bu toprağın değerleri bunlardır. ben bunlara hizmet ettiğimi zannediyorum ve hizmet etmeye de devam ediyorum. ancak bu topraklarda en önemli eksik vicdan özgürlüğü ve akıl özgürlüğüdür. bu konuda iki tane canavarla karşı karşıyayız. birisi kemalizmdir, biri islamizmdir. bu ikisi ile mücadele etmeyi de bu topraklara, bu toprakların kültürüne hizmet etmenin son derece önemli bir yöntemi olarak görüyorum.

ateistin yaşam tarzına veya düşüncesine saldırı türkiye'de son derece yaygın bir davranış biçimidir. yanlıştır. müslümanların ne ibadetine karışıyorum, ne onların dinlerini yasaklıyorum, ne bunlar hapsedilmelidir, kesilmelidir, ırzına geçilmelidir diyorum. böyle bir şey yaptığım yok. diyorum ki bu adamların düşüncesi yanlıştır, hurafedir. bunu da söylemek benim temel bir hakkımdır. bunun aksini iddia etmek en temel insan haklarından biri olan ifade özgürlüğü konusunda hiçbir bilgi sahibi olmamak demektir.

türkiye'de 56 senedir yaşıyorum ben. sabah öğlen ve akşam dindar kişiler tarafından müşriklerin, kâfirlerin, çok tanrılıların, sosyalistlerin, materyalistlerin, ateistlerin küfür içinde oldukları, bu insanların katledilmesi gerektiği, ahlaksız olduğu, bunların yaşamaması gerektiğini söyleyen insanlarla karşılaştım.

müslümanlık, zorbalık üzerinden varlığını sürdürebilmiş olan bir dindir.

1400 sene boyunca başat işlevi zorbalık ve cehaleti beslemek olmuşsa, referans gösterdiği kitap cehalet ve zorbalık övgüsü ile doluysa, peygamber saydığı kişi bir zorbalık kariyerinin temsilcisi ise, heyhat, o dinin diğer işlevleri bunların gölgesinde kalır. yoksa şirazlı hafız'dan ben de hoşlanırım, süleymaniye de fena bina sayılmaz.