22.03.2009

albert einstein

eduardo galeano

1955 yılında albert einstein öldü. o güne dek, yirmi iki yıl boyunca fbı, onun telefonlarını dinledi, mektuplarını okudu ve çöp torbalarını karıştırdı. einstein izlendi; çünkü o bir casustu, moskova'nın casusu. polisteki kalın dosyasında öyle deniyordu. orada ayrıca, yok edici bir ışın ve insan zihnini okuyan bir robot icat ettiği de söyleniyordu. ve deniyordu ki, einstein 1937 ile 1954 arasında otuz dört komünist cepheye üye olmuş ya da iş birliğinde bulunmuştur; üç komünist örgütü onursal olarak yönetmiştir ve böyle bir geçmişe sahip bir adamın saygın bir amerikan vatandaşına dönüşmesi mümkün değildir. ölüm bile onu kurtaramadı. gözlenmeye devam etti. ama artık bunu yapan fbı değildi, onun beynini iki yüz kırk parçaya bölüp dehasına bir açıklama getirmeye çalışan kendi meslektaşları, yani bilim adamlarıydı. hiçbir şey bulamadılar. zaten einstein daha önceden uyarmıştı: "bendeki tek anormal taraf merakımdır."

einstein bir keresinde şöyle demişti: "eğer arılar yok olursa, dünyanın ne kadar ömrü kalır ki? dört, beş? arılar olmadan polenizasyon olmaz, polenizasyon olmayınca da ne bitkiler ne hayvanlar ne de insanlar."