13.10.2009

the great dictator

charlie chaplin

üzgünüm ama ben bir imparator olmak istemiyorum. bu benim işim değil. kimseyi yönetmek ya da fethetmek de istemiyorum. herkese yardım etmek istiyorum: yahudi, yahudi olmayan, zenci, beyaz. hepimiz başkalarına yardım etmeliyiz. insanlık böyle başlar. biz birbirimizin mutluluğu için yaşamayı isteriz, kötülüğü için değil. bir başkasından nefret etmeyi istememeliyiz.

yeryüzü zengindir ve bunu herkes paylaşabilir. yaşam tarzımız özgürlük ve güzellik olmalıdır. ama biz yolumuzu kaybettik. açgözlülük insan ruhunu zehirledi, dünyayı nefretle kuşattı, bazıları bizi üzüntü içinde bıraktı. hızlı geliştik ama bu sırada kendimize de zarar verdik. istediklerimizi elde etmek için makineleri kullandık. bilgimizi olumsuz, zekamızı sert ve kaba kullandık. çok fazla düşündük ama çok az hissettik. makinelerden çok, insanlığa ihtiyacımız var. zekadan çok şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz.

uçaklar ve radyo bizi yakınlaştırıyor. bu icatlar insanlığın erdemlerini etkileyecek ve insanlar arasındaki kardeşliği ve birliği gerçekleştirebilecek. şu anda bile sesim milyonlarca insana, milyonlarca umutsuz erkek, kadın ve çocuğa erişiyor. sistemin kurbanlarına ve işkence çeken kişilere ve hapisteki masum insanlara. beni duyanlara şunu söyleyeceğim: umutsuzluğa kapılmayın. umutsuzluk şu an üzerimizde ama bunu da atlatacağız. insanlığın ilerlemesinden korkanlar ezilip gidecekler. insanlığın nefreti geçecek, diktatörler ölecek ve onların gücü insanlığa geri dönecektir. son insan ölene kadar özgürlük asla yok olmayacaktır.

askerler, kendinizi bu zebanilere teslim etmeyin. sizi küçümseyen, sizleri köle yapan, yaşamlarınızı sistematikleştiren, ne düşüneceğinizi söyleyen, sizi terbiye eden, size sığır gibi davranıp savaşa gönderen bu insanlara. kendinizi makine kalpli, makine düşünceli bu makine insanlara teslim etmeyin. sizler makine değilsiniz, sizler sığır değilsiniz, sizler insansınız. kalbinizde insanlık sevgisine sahipsiniz. sevgisiz ve nefret dolu olmayın.

askerler, kölelik için savaşmayın, özgürlük için savaşın! aziz luke der ki, "tanrının krallığı insanın içindedir." sadece bir kişi veya zümrenin değil, bütün insanların. senin de. makineleri yaratma gücüne sahipsin, mutluluk yaratma gücüne de. bu yaşamı özgürleştirip güzelleştirme, yaşamı harika bir macera yapma gücüne sahipsin. demokrasi adına bu gücümüzü kullanalım. birleşelim, yeni bir dünya için savaşalım. insana çalışma şansının verileceği, gençlere gelecek, yaşlılara güvence verilecek bir dünya.

zalimler yükselirken parlak vaatler verirler. ama onlar yalancıdır! sözlerini tutmazlar. asla tutmazlar. diktatörlerin kendileri özgürdür ama onlar insanları köle yapar. şimdi bu sözleri tutmak için savaşalım. özgür dünya için, ulusal engelleri kaldırmak için savaşalım. açgözlülüğü, nefreti ve hoşgörüsüzlüğü kaldırmak için. bilimin ve ilerlemenin bize mutluluk getirdiği bir dünya için savaşalım. askerler, demokrasi adına birleşelim.

bulutlar dağılıyor. güneş aralarından ortaya çıkıyor. karanlıktan kurtuluyoruz. yeni bir dünyaya, müşfik bir dünyaya, insanlığın nefretlerin, acımasızlıkların ve hırsların üstüne çıktığı bir yere doğru gidiyoruz. insanlığın ruhu kanatlanmış. gökkuşağına, umut ışığına, geleceğe doğru uçuyor. sana, bana, hepimize ait olan görkemli bir geleceğe doğru.