16.10.2009

otomatik portakal

anthony burgess

tutku, korkuyu kovabilen tek güçtür.

kişiliksiz yaratıklar kişilik sahiplerini ezmeye uğraşırlar bu dünyada.

düşlerde büyük gerçek payı vardır.

çağrışım, dünyamızın en eski eğitim yöntemidir.

herhangi bir şeyi sınırlandırmak çok güçtür. dünyayı, yaşamı sınırlandıramayız. iyi kabul ettiğimiz, tatlı, güzel dediğimiz birçok davranışta, duyguda yabanlık vardır. örneğin tutkuda, müzikte.

seçme hakkına sahip olmayan kişi, kişiliğini yitirmiş demektir.

bayat içki kokusu kadar kişinin midesini ayağa kaldıran hiçbir şey yoktur.

yaşam, küfemde taşıyamayacağım kadar ağır bir yük oldu.