9.03.2020

sanat

henri bergson

sanatın amacı nedir? gerçeklik duyularımızla ve bilincimizle doğrudan temas etse, eşyayla ve kendimizle aracısız iletişime girebilsek, bence sanat gereksiz olur, daha doğrusu hepimiz birer sanatçı olur çıkardık; zira bu durumda ruhumuz sürekli doğayla uyum içinde titreşirdi. gözlerimiz, hafızamızın da yardımıyla taklidi imkansız resimleri zamanda sabitler, mekanda şekillendirirdi. insan vücudunun canlı mermerinden oyulmuş, antik örnekleri kadar güzel heykel parçalarına her yerde rast gelirdik. ruhumuzun derinlerinde kimi zaman neşeli, çoğu zaman hazin ama her zaman özgün bir musiki gibi, içsel hayatımızın kesintisiz namesini işitirdik. tüm bunlar etrafımızdadır, içimizdedir fakat hiçbirini açık seçik algılamayız. bizimle doğa arasında, daha doğrusu bizimle yine kendi bilincimiz arasında bir perde, insanların çoğu için kalın, şairler ve sanatçılar için ince, neredeyse şeffaf olan bir perde gerilidir.

ama yaşamak lazımdır ve hayat eşyayı ihtiyaçlarımızla ilintisi çerçevesinde anlamayı gerektirir. yaşamak davranmaktır. yaşamak, uygun tepkilerle cevap vermemize yarayan izlenimleri kabul etmektir.