5.03.2020

konuk kaplan

p'u sung ling

kavrayışı eğri kişinin gövdesi de doğru olamaz.

para sürekli dolaşımda olan bir şeydir, kimse üstüne yatıp da hepsini kendine saklayamaz.

katillerin ölümle cezalandırılması her zaman yasa olmuştur.

kimi insanlar ölümün kapılarına geldiğini bilmezler.

belli bir niyetle erdemli olanlar, erdemli olmalarına karşın ödüllendirilmemelidir. art niyetsiz kötü olanlar, kötü olmalarına karşın cezalandırılmamalıdır.

ben artık gövdesinden ayrılmış bir ruhum.

göğün yargıları ölümlülerin dileklerine göre değiştirilemez. üstüne üstlük, kavrayışlı bir insan için yaşam ile ölüm aynı şeydir. neden yaşamı bir nimet, ölümü de kara yazgı olarak göresin ki?

"tepenin doruğunda bakış varıyor uçsuz bucaksıza

kırılmış vazonun üstünde kılıç kıpkızıl parlamakta."