13.12.2013

petros amca ve goldbach sanısı

apostolos doxiadis

hayatın sırrı, her zaman hedeflerin erişilebilir olmasına dikkat etmektir. hedefler zor ya da kolay olabilir. koşullara, kişinin karakterine ya da yeteneklerine bağlıdır zorluğu; ama ne olursa olsun, erişilebilir olmalıdır.

saman alevi gibi birden parlayıp sonra sönüvermek, vaktinden önce yetişen az sayıda dehanın ortak kaderidir.

hayattaki büyük gerçekler çok basittir.

insan, zaafları konusunda kendisine karşı acımasızca dürüst olmalı ve gerçekleri cesaretle kabul edip gelecekteki yolunu buna göre seçmeli.

hayattaki başarı, kendine koyduğun hedeflerle ölçülür.

öyle şeyler vardır ki, ancak birileri yapıp bitirdikten sonra onun kolay olduğunu anlarız.

kaderinde suda boğulmak yazılıysa, insan asla yatağında ölmez.