4.12.2013

kral oidipus

sophokles

adaletsiz krala boyun eğilmez.

sadık bir dostu reddetmek, kendi kendimizi hayatın en aziz bildiğimiz bir parçasından yoksun bırakmaktır.

yersiz de olsa şüphe insanı yaralar.

"sabahleyin dört, öğleyin iki, akşam üç ayakla yürüyen yaratık hangisidir?" insandır; çocukluğunda iki eli, iki ayağıyla yürümeye çalışır, büyüdüğü zaman iki ayağıyla yürür, ihtiyarlığında da bir değneğe dayanır.

en felaketli hadiselerden uğurlu sonuçlar doğabilir.

acıların en acısı kendi kendimize çektiğimizdir. 

son gününü görmeden hiç kimseye mutluluğa ermiş demeyin.