26.07.2021

din

mustafa kemal atatürk

ölülerden yardım ummak uygar bir toplum için ayıptır. var olan tarikatların amacı, kendilerine bağlı kimseleri "dünyevi" ve "manevi" olan hayatta mutluluğa ulaştırmaktan başka ne olabilir? bugün bilimin, tekniğin bütün genişliğiyle uygarlığın aydınlatıcı varlığı önünde falan veya filan şeyhin yol göstermesiyle "maddi" ve "manevi" saadet arayacak kadar ilkel insanların türkiye'nin uygar topluluğu içinde varlığını asla kabul etmiyorum. efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki türkiye cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. en doğru, en hakiki tarikat, uygarlık tarikatıdır. uygarlığın emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Hiç yorum yok: