14.06.2008

büyü

gülten akın


büyü de baban sana
büyü de
acılar alacak
büyü de baban sana
büyü de
yokluklar alacak
büyü de baban sana büyü de
bitmez işsizlikler açlıklar alacak
büyü de
büyü de baban sana
baskılar işkenceler alacak
kelepçeler gözaltılar zindanlar alacak
büyü de
büyüyüp on yedine geldiğinde
büyü de baban sana
idamlar alacak