10.11.2018

cennet ile cehennemin evliliği

william blake

gelişme düz yollar yaratır; oysa gelişmenin uğramadığı dolambaçlı yollar, dehanın yollarıdır.

bir şeyin öyle olduğuna duyulan sarsılmaz inanç, o şeyi öyle yapar mı?

karşıtlıklar yoksa ilerleme olmaz. çekim ve itim, akıl ve enerji, aşk ve nefret, insan varoluşu için gereklidir. bu karşıtlıklardan, dinin iyi ve kötü dediği ortaya çıkar. iyi edilgendir, akla boyun eğer. kötü, enerjiden doğan ve etkin olandır. iyi cennettir, kötü cehennem.

pek çok insan, herhangi bir şeye güçlü bir inanç besleyebilme yeteneğinden mahrumdur.

algının kapıları temizlenirse, her şey insana olduğu gibi, sonsuz biçimiyle görünecektir. çünkü insanoğlu kendisini, her şeyi daracık çatlaklarından gördüğü mağarasına kapatmıştır.

budalayı havanda buğday ile döv, gene de budalalığı bırakmaz yakasını.

izin vermeyin daha fazla, kısık sesli ve ölümcül karalara bürünmüş şafağın kuzguni rahipleri, lanetler yağdırmasın hazzın oğullarına. onun kabul gören tarikat yoldaşları, ki tiran özgür diyor onlara, ne sınır koysun ne de bir çatı çatsın. solgun dinsel şehvet, arzulayıp da eylemeyen bakireliği çağırmasın! kutsaldır yaşayan her şey çünkü.