28.07.2021

şair

eşref


çektiğim cevr ü cefanın sebebinden sorma
deme kim: "badıhava menkabe delalı budur."
habs ile, neyf ile, işkence ile ömrü geçer
işte türkiye'de şair olanın hali budur.

Hiç yorum yok: