24.01.2022

şair

eşref


çektiğim cevr ü cefanın sebebinden sorma
deme kim: "badıhava menkabe delalı budur."
habs ile, neyf ile, işkence ile ömrü geçer
işte türkiye'de şair olanın hali budur.