2.08.2011

şüphe

friedrich dürrenmatt

en şeytansı işkenceleri düzenleyen bir tanrı, en çabuk inanılandır.

hiçbir şey şüphe kadar zor yok edilemez; çünkü hiçbir şey böylesine kolayca tekrar tekrar ortaya çıkmaz.

insanların ağzından her türlü itiraf şantaj yoluyla elde edilebilir; çünkü insan iradesi sınırlı, işkence sınırsızdır.

düşler yalan söylemez.

adalet diye bir şey yoktur, -madde nasıl haklı haksız olabilir ki- varolan sadece özgürlüktür; hak edilmeyen, verilmeyen -kim verebilirdi ki onu- alınması gereken özgürlük. aslında kendisi de suçtan başka bir şey olmayan özgürlük, suç işlemek cüretidir.

bilgi iyi şeydir. sağlam bilgi altın değerindedir.

bu tersine dönmüş dünyada, yalnız rezilliklerle ödenecek iyilikler de vardır.

insan hastalanınca ufkunu genişletmek, yeni alanlara atlamak istiyor.

önemli olan, gerçeğin söylenebilmesi ve gerçek uğruna savaşılmasıdır. ne var ki gerçek bir don kişot, zavallı donanımından gurur duyar. insanoğlunun budalalığı ve bencilliğine karşı açılan savaş eskiden beri alçak gönüllülükle beraber yürüdü; ne var ki kutsal bir savaştır bu ve yakınmalarla değil, vakalarla yürütülmelidir.