15.08.2011

mankafa

friedrich dürrenmatt

küçük kızlara sarkıntılık eden tipler çoğunlukla ilkel ve budaladır. doktorların dediği gibi, mankafadırlar. zor kullanmaya hazır tiplerdir. kadınlara karşı bir tür aşağılık kompleksleri veya iktidarsızlıkları vardır.

ruhen hasta insanlar için küçük kız veya kadın diye bir ayrım yoktur. katil, kadına yaklaşamadığından, küçük kız çocuğuna sokulur. kadının yerine katil, kızı öldürür. ve dikkat edilirse hep aynı tip kız çocuğu olduğunu göreceksiniz. bütün kurbanları birbirine benzer. burada ilkel duygulara sahip bir erkeğin söz konusu olduğunu unutmayın. bunlar ister budala doğmuş veya sonradan bir hastalık sonucu budalalaşmış olsun, cinsel arzularında birer hayvandan farksızdırlar. normal bir insanı kontrol altında tutan faktörler bunlarda hiç yok gibidir.