22.08.2011

romantik sürgünler

edward hallett carr

zekası yerine karakterinin övülmesine önem veren erkek nadirdir.

intihar, bireye açık olan tek yetkin özgür eylemdir; başka her eylem şöyle ya da böyle onun topluma üyeliğini işin içine katar.

tarih, genel olarak, insanların yapamadıklarının değil, yaptıklarının kaydıdır. bu bağlamda, ister istemez bir başarı öyküsü olmaktadır.