21.10.2008

rehine

jean baudrillard

batı artık politika ötesi bir dönemin içine girmiştir.

bizler hepimiz rehineyiz, hepimiz teröristiz. bu bağıntı bundan böyle efendi-köle, egemen-bağımlı, sömüren-sömürülen bağıntılarının yerini almıştır. köle ve proleter takım yıldızları artık sönmüştür. bundan böyle rehine ve terörist takım yıldızlarından söz edebiliriz. yabancılaşma takım yıldızı sönmüştür, artık terör takım yıldızı parlamaktadır. bu öncekinden beter bir durumdur. en azından bizi liberal nostaljilerden kurtarmıştır. başlayan politika-ötesi bir dönemdir. yalnızca politika alanında değil, yaşamın tüm alanlarında şantaj takım yıldızının içine girmiş durumdayız.

batılı abd, üçüncü dünya'yı sürekli gerilla savaşları ve dengesizliği düzen olarak benimseyerek idare etmek istemektedir. bu durumu düzeltmeye bile çalışmadığı görülmektedir. baskı ve şiddetin sürüp gitmesini istemektedir. çünkü üçüncü dünya ile artık başka türlü başa çıkamamaktadır. bu arada aydınlar bütünüyle ortadan kaldırılabilse hiç de fena olmayacaktır.