7.01.2019

ve sonra hiç kalmadı

eric frank russell

cehalet mutluluktur.

bazı insanlar gelişmenin durmasından muzdariptir.

bir kasaba -insanların yaşadığı her kasaba- evrenin başka yerlerinde bulunmayan güzel şeylerle doluydu: ışıklar, arkadaşlık, özgürlük, kahkaha.. hayatın bütün özellikleri.. insan bunları çok özlerdi.

hiç kimsenin dertleri sadece kendi dertleri değildir.

uzun bir puro çıkardı, ucunu dikkatle ısırıp kopardı. "akıllarına ulaşamıyorsak midelerine hitap ederiz." grayder'a bilmiş bir bakışla baktı:

"kaptan, içki bol olsun. sert cinsinden. venüs konyağı ya da onun kadar sert başka bir şey. iyice donatılmış bir sofrada bir saat bırakın onları, dilleri çözülür bol bol konuşurlar. gece boyu susturamayız." purosunu yaktı, dumanını keyifle üfledi. "diplomasinin denenmiş ve güvenilir tekniğidir bu; dolan barsakların sinsi baştan çıkarıcılığı. her zaman işe yarar, göreceksiniz."

yabancıların çoğu zaman yaban yaban fikirleri vardır.

sinik. eski bir dünya dilinde "köpeksi" demekmiş, insanın yalnız kendi çıkarı için çalıştığına inanan kimse.

bir kez ele geçirince ve nasıl kullanılacağını bilince bir insanın kullanamayacağı hiçbir silah icat edilemez.

bir insanın görevleri vardır. bunları reddetme hakkına sahip değildir.

hiç kimse bir başkasından üstün değildir. hiç kimsenin başkasının görevlerini tayin etmeye hakkı yoktur.

eğer dünya'da böyle aptalca bir gücü kullanan biri varsa, bu yalnızca budalalar ona izin verdiği içindir. onlar özgürlükten korkuyorlar. kendilerine emredilmesini yeğliyorlar. emir almak hoşlarına gidiyor. ne adamlar!

eğer iş bir görev sorunu haline getirilirse, herkes kendi görevini bilir. bunu ona bir başkasının hatırlatması aşırı bir kendini bilmezliktir, birinin bir başkasına emir vermesi ise düşünülemez bile.

"biz dünya'da insanları sırf tembel oldukları için asmayız." "biz de," dedi seth. "gidip kendilerini asmaları için serbest bırakırız onları."

insanlar dürüst hareket ederler, ya da acı çekerler. hiç kimse acı çekmekten zevk almaz, bir budala bile."

"demek uzun süre sadakatle hizmet etmenin dünya'daki ödülü bu: yüreğindeki arzudan vazgeç, ya da defol git!"

eğer çevrene yeterince uzun bir süre bakıp araştırırsan ve gerçekten şanslıysan; ölüm, hastalık, başka bir yere gitme isteği ya da başka erdemli nedenler yüzünden terk edilmiş bir çiftliği ilk isteyen kişi de olabilirsin. bu durumda, çiftlik evi, süt sağım barakası, ahırları ve diğer donanımlarıyla önceden kısmen hazırlanmış bir toprağa sahip olabilirsin. ve o toprak senin, her şeyiyle senin olur.

ne kadar geniş olursa olsun, sürekli titreyen bir şişede haftalar, aylar, yıllarca kapalı kalmak, nispeten kısa bir süre için bile olsa, sonunda salıverilmeyi gerektirir, insanların temiz havaya, iyi toprağa, geniş, net çizgilerle belirlenmiş ufka, ismi cismi belli yiyeceğe, dişiliğe, yeni yüzlere gereksinimi vardır.