5.06.2009

embedding

richard sennett

katıştırma (embedding), bütün beceriler için önemli olan bir sürece, yani malumat ve pratikleri örtülü bilgiye dönüştürmeye denk düşer. şayet bir insan uyanmanın her hareketi için düşünmek zorunda kalsaydı, yataktan çıkması bir saat sürerdi. bir şeyi "içgüdüsel" olarak yaptığımızdan söz ettiğimizde, genellikle artık sıradan hale getirdiğimiz ve bu yüzden düşünmeden yaptığımız bir hareketi kastediyoruzdur. bir beceriyi öğrenirken, bu türden işlemlerin karmaşık bir repertuarını geliştiririz. becerinin üst düzeylerinde, örtülü bilgi ile özbilinçli farkındalık arasında sürekli olarak karşılıklı bir etkileşim vardır; örtülü bilgi bir güven kaynağı rolü oynarken, açık farkındalık da eleştiri ve düzeltici işlevine sahiptir. zanaatın kalitesi işte bu yüksek seviyede, örtülü alışkanlıklar ve varsayımlar hakkında yargıda bulunurken ortaya çıkar.