4.06.2009

yaşam hakkı

carl sagan

bugün dünyadaki hiçbir toplumda yaşam hakkı yoktur, geçmişte de olmamıştır (hindistan'daki jainizm az sayıdaki istinadan biridir.)

kesmek için besi hayvanı yetiştiririz, ormanları yok ederiz. akarsu ve gölleri hiç balık yaşayamayacak kadar kirletiriz. spor olsun diye geyik, kürkü için leopar, gübre yapmak için balina öldürürüz. yunusları dev balık ağları içine hapsedip soluksuz bırakırız. fok yavrularını sopayla öldürürüz ve her gün bir canlı türünün soyunun tükenmesine sebep oluruz.

tüm bu hayvanlar ve bitkiler bizim kadar canlıdır. sözümona korunan yaşam değil, insan yaşamıdır.