6.06.2009

kadının adı yok

duygu asena

mutluluk, zamanı geldiğinde bırakıp gidebilmektir.

bütün kadınlar evlenmek için programlanmışlardır. bir erkek onlarla evlenmek lütfunda bulunduğu zaman, zevkten ölürler. evlenme teklifi aldıkları gün yaşamlarının en büyük günüdür. nikah günü, bekaretin bozulması günü, ana oldukları gün gibi üç beş tane daha büyük günleri vardır. ve bu büyük üç beş günün yaratıcıları da doğal olarak erkeklerdir. onlarsız, büyük günler hiç yoktur.

birini zorlarsan, en doğal isteklerine karşı çıkarsan, "hayır" dersen, o iş o birisi için çok büyük önem kazanıyor. "yapacağım" diye sonuna kadar gidiyor.

neden onlar büyüdüler diye [sünnet] düğün yapıyorlar, hediyeler alıyorlar; biz büyüyünce neden kimse bilmiyor, hediye getirilmiyor? anne, ben adet filan olmayacağım. olursam da büyüdüğümü herkese ilan edeceğim. bütün arkadaşlarımı çağırıp pasta yiyeceğim. hediyeler alacağım. yetti artık be, yetti artık. ayıpsa neden kanıyoruz? kanamak kadın olmaksa neden ayıp? pipimiz yok diye mi bütün bunlar? bir pipimiz olsaydı biz de mi tören yapacaktık? neden onlarınki ayıp değil de bizim kanamamız ayıp? yetti artık anne, yetti artık.

insan, yaşamında eksik olanı, her şey sanıyor.

bilmiyorlar kardeşim, bilmiyorlar, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar; ne kendilerini ne bizi tanıyorlar. kendileri beceremedikleri zaman bizi suçluyorlar, artık onları heyecanlandırmıyoruz diye; biz doyuma ulaşamazsak, yine bizi suçluyorlar; soğuk kadınız, cahil kadınız diye.

bu insanlar böyle; yargılamayı çok iyi bilirler ama düşünmeyi hiç.

idealizm sözcüğünün içinde kasıtlı olarak bir ahlak kavramı vardır ve bu, materyalizm düşmanlarının kurduğu bir tuzaktır. materyalizm düşmanları dünyayı maddeyle değil, bir ruhla açıkladıkları için, gerçekte, yalnız onların bir fikre, bir ideale sahip olabileceklerine herkesi inandırmak isterler. bu bir safsatadır. felsefi idealizm, gerektiğinde en iğrenç işlere kılıf görevini de görür. ideal üstüne söylenen şatafatlı sözler, kabul ettirilmeye çalışılan sömürünün üzerini asla örtemeyecektir. yani materyalizm ile idealizm kesin olarak birbirleriyle bağdaşamazlar, materyalizmin her ilerlemesi, idealizme indirilen bir darbedir. bu, karşıtların birliğidir ve materyalizm ile idealizm arasındaki savaş kaçınılmazdır.

dostluk da saygı da eşitlikle olur; eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok.

artık "öl desem ölecek" türündeki beraberliklere inanmayacak kadar yaşlıyım. insanlar birbirlerine "öl" dememeli ve "öl" deyince de kimse ölmemeli. kimse, "öl desem ölür" diye gurur duymamalı. kimse kimseden bir şeyler istememeli, beklememeli. hele hele değişmesini hiç. bilmiyor musun ki, ben değişirsem, senin sevdiğin ben değilimdir artık ve sonra beni sevmezsin.

mutlu olmadığın ortamdan kaç git. bunun için de güçlü ol, kendi kendine yet.

incineceksiniz, inciteceksiniz. durmadan özveride bulunmak mutluluk sağlamıyor, ne bulunan için ne de bulunulan için.