23.07.2015

müslümanlık sınavı

ilhan arsel

insanlarımızın büyük çoğunluğu, islam dini'nin en son, en mükemmel bir din olduğuna körü körüne inanmışlardır. koyu bir dinsellik bilincine saplı olarak bugün hâlâ 7. yüzyıl zihniyetiyle yaşayıp gitmektedirler. islam'ın "hoşgörü" ve "barış" dini olduğunu söylerler ama, islam'dan başka din ve inanca yönelik olanları "kâfir" ve "cehennemlik" saymaktan, ya da islam şeriatını eleştiri konusu yapanları dinsizlikle suçlamaktan geri kalmazlar. akılcı eğitimden geçmedikleri için, onları bu kör inanışlardan ve davranışlardan kurtarma olasılığı pek yoktur.

akılcı eğitimden geçmiş olup da kendilerini "aydın" bilen sınıflara gelince, onların çoğunluğu da, islam şeriatının akla ve vicdana ters verileri içeren özünden habersizdirler.

örneğin kendilerine:

"islam'dan başka dinlere yönelenler sapıktırlar."

"müşrikleri nerede görürseniz öldürün."

"islam'dan çıkanları öldürün."

"ey müslümanlar! yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyin. içinizden onları dost tutanlar, onlardandır."

"yahudiler'den, hristiyanlar'dan islami din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın."

"yeryüzü islam olana kadar savaşın onlarla."

"kölelik tanrısal bir kuruluştur."

"kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır."

"namaz kılanın önünden eşek, köpek, kadın geçerse namaz bozulmuş olur."

"ölü insan ile ya da hayvanla cinsi münasebette bulunan oruçlu kişinin kaza orucu tutması gerekir."

"tanrı, müslüman kullarına cennette memeleri yeni sertleşmiş güzel kızlar verecektir."

"ey müslümanlar! küçük gözlü, kırmızı yüzlü, yayvan suratlı türklere karşı zaferler kazanılmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır."

şeklinde ya da benzer nice buyruk gösterilmiş olsa şaşıracaklardır. bunların hoşgörü anlayışıyla, ya da insan şahsiyetinin haysiyetiyle ya da insanlar arası sevgi ilkesiyle bağdaşmaz şeyler olduğunu söyleyeceklerdir. ama bunu yapmakla, hem müslümanlık sınavından başarısız çıkacaklarını ve hem de islam'ı inkâr etmek gibi tehlikeli bir işe girişmiş olacaklarını düşünemeyeceklerdir. oysa bütün bu buyruklar, muhammed'in kur'an ve kur'an olmayarak ortaya vurduğu islami verilerden başka bir şey değildir. daha başka bir deyişle, bu kişiler ciddi bir müslümanlık sınavına çekilmiş olsalar, ne müslümanlıklarından ve ne de tanrı'ya ve muhammed'e bağlılıklarından eser kalmayacaktır.