5.08.2021

en büyük suç

raoul vaneigem

insan önce kendini sevmeyi öğrenmemişse başkalarını sevmek nasıl öğrenilir? dinin çocuğa karşı suçlarının en büyüğü, ona, çürümüş meyvelerini toplamakta üstüne olmayan, bütün mütevekkil umutların ve bütün umutsuz isyanların kaynağı olan kendini aşağılamayı öğretmesi değil midir?

bedenden nefret, kadından nefret, çocuktan nefret, hayvandan nefret, bitkiden, topraktan nefret, yaşamı sürünerek hayatta kalmaya, yaratıyı üretime, dişiliği türün yeniden-üretimine ve canlıyı da bir mekanizmaya indirgeyen bir ekonominin sultası altında dinlerin hep yaydıkları öğreti budur.

kadın düşmanlığı bütün dinlerin özelliğidir ve yalnızca bu özellik bile patriarkal iktidarın ortaya çıkışını dinlerin kurumsal doğuşuna tarihlemeye yeter. lilith, havva ve pandora kötücül ruhlarıyla evrene frengi saçmakla suçlanmışlardır. ibrani bilgeliğinin ve yunan sophia'sının hallerinden biri olan hristiyanların meryem'i, hem bakireliği hem anneliği yücelterek, yüzyıllar boyunca kadını haz almamaya ya da ancak utanç ve suçluluk duygusu içinde haz almaya mahkum etti. binlerce kuşak boyunca zihni sünnet etme görevini yerine getirdi.

Hiç yorum yok: