15.06.2019

şık

hüseyin rahmi gürpınar

siz yaşamayı ne sanıyorsunuz? istanbul'un bir köşesine tıkıl. memuriyete mi? zanaata mı? her nereye devam ediyor isen sabah git, akşam gel. kazandığın parayı evinde her kimin varsa onlarla ye. her günün, her saatin birbirinin aynı olsun. sonra bu hale yaşamak adını ver.

fransızların bir sözü vardır: "eğer meşhur olmak istersen herkesten başka türlü yaşa." derler.

bir tabiat sahibi erkek nasıl bıyıklı bir kadından hoşlanmaz ise tabiat sahibi bir kadın da düzgünle [fondöten], rastıkla erkek güzelliğini değiştirmeye çalışan bir yaratıktan hoşlanmaz.

moda denilen şeyin bütün yeryüzünde tek akademisi paris'tir.

bu moda ne kadar acayip bir âdettir! kendini ona uyduran kadınların ekserisi güzel olmaktan çok çirkin oluyorlar. iki kadına yaraşırsa sekseni sevimsiz, siması garip bir şekil alıyor.

daima yanında silah bulundurmak cesarete yegâne alamet sayılmaz. bazı kimseler vardır ki silahsız adım atmadıkları halde ufacık bir patırtı oldu mu kendilerine daima bir yük olarak taşıdıkları silahlarını kullanabilmeleri şöyle dursun, o aralık ortadan kaybolmak için herkesten önce sokulacak bir delik aramak kaydına düşerler. cesaret erbabı, yanlarında silah bulunmadığı zaman bile gerekirse ateşe saldırırlar.

her nerede bir olay olsa oraya toplanan halk arasında derhal o olaya dair beş on türlü yanlış rivayetler peyda olur. buna sebep ise herkesin vakanın nereden çıktığına dair işitebildiği sözleri güzelce dallandırıp budaklandırarak dilinin döndüğü kadar ötekilere satmasıdır.

"sanma o mestane nigâhı aşktandır
inan vallahi ki açlıktandır"

eğer yaşamak hususunda kimseye benzemek istemiyorsanız emin olunuz ki bu hikmetin amili olarak dünyada don kişot'tan başka kendinize bir eş daha bulamazsınız.

çirkin şeylerin taklidi de icrası da kolaydır. asıl güçlük iyi ve güzeli taklit edebilmektir.

hayal ne kadar hayal olsa yine az çok hakikatten doğar. hakikati hayalden, hayali hakikatten ayırmak kudretini kazanmak pek çok derin ve ince denemelere bağlıdır. hakikate benzer çok hayaller, hayale benzer çok hakikatler bulunduğunu hiçbir zaman muhakemeden uzak tutmamalıdır.