28.04.2010

avatar

scott adams

farkındalık öğrenmeme ile ilgilidir. bildiğini sandığın kadar çok şeyi bilmediğinin farkına varmadır.

farkındalığın beş seviyesi adını verdiği şeyi açıkladı ve tüm insanların doğduklarında farkındalığın birinci seviyesini deneyimlediklerini söyledi. yani var olduğunu ilk defa fark ettiğin zaman. farkındalığın ikinci seviyesinde, diğer insanların var olduğunu anlarsın. otorite figürleri tarafından anlatılan şeylerin çoğuna inanırsın. içinde yetiştiğin inanç sistemini kabul edersin.

farkındalığın üçüncü seviyesinde, insanların inandıkları şeyler konusunda sıklıkla yanıldığını fark edersin. kendi inançlarından bazılarında yanılabileceğini hisseder fakat hangileri olduğunu bilmezsin. şüphelerine rağmen, yine de inançlarında huzur bulursun.

dördüncü seviye, şüpheciliktir. bilimsel yöntemin, neyin doğru olduğu konusunda en iyi ölçü olduğunu düşünürsün ve bilim, mantığın ve hislerin sayesinde doğruya ilişkin iyi işleyen bir kavrayışın olduğuna inanırsın. iş, ikinci ve üçüncü seviyedeki insanlarla ilişki kurmaya gelince kibirlisindir.

beşinci seviye farkındalık, avatar'dır. avatar, zihnin, gerçekliğe açılan bir pencere değil, bir ilüzyon jeneratörü olduğunu anlar. avatar, bilimin, yararlı olmasına rağmen, bir inanç sistemi olduğunun farkındadır. bir avatar, tanrı'nın gücünün, olasılık ve tanrı bilincinin kaçınılmaz yeniden birleşimi şeklinde dışa vurulduğunun farkındadır.

birinin farkındalık seviyesiyle ilgili olarak kastedilen bir iyi veya kötü yok. hiçbir seviye, bir diğerinden daha iyi veya daha kötü değildir. insanlar, her seviyede mutluluğu tadarlar ve her seviyede topluma katkıda bulunurlar."

"hiçbir şeyde iyi veya kötü yok; sadece yararlı olmak açısından farklar var. her seviyedeki insan, yararlı olmak için aynı potansiyele sahiptir."

"mutluluk diğer seviyelerde daha kolay gelir. farkındalığın bedeli vardır."

"bir avatar, mutluluğu yalnızca hizmet etmekte bulabilir."

"dünyadaki büyük liderler, her zaman aramızda en mantıksız olanlardır. farkındalığın ikinci seviyesindedirler. karizmatik liderler, insanları kendi ilüzyonlarına dâhil etme konusunda doğal bir yeteneğe sahiplerdir. insanları, kişisel çıkarlarına karşı hareket etmeye ve liderlerin toplumun iyiliği konusundaki görüşlerini takip etmeye ikna ederler. liderler, vatandaşları asla yerleşmeyecekleri toprakları ele geçirmek için savaşa gitmeye ve farklı dinlerden insanları öldürmeye iterler."

"tüm liderler mantıksız değil," diye karşı geldim. "en etkili olanlar mantıksızdır. matematik dehalarının veya mantık profesörlerinin büyük liderler olmalarına sıkça rastlamazsın mantık, liderliğe zarar verir."