14.08.2009

jean baudrillard

oğuz adanır

baudrillard bize içinde yaşadığımızı ve algıladığımızı sandığımız dünyanın bir simülasyon dünyası olduğunu söylemektedir. çünkü toplumsal denen şey buharlaşmış ve yerini kitleler almıştır. bu toplumsalın simülasyonudur.

karşılıklılık ilkesine dayatı iletişim ortadan kalkmış ve yerini bir iletişim simülasyonuna bırakmıştır. politik arena ortadan kalkmış yasak ve şiddet buharlaşarak yerini terörizme bırakmıştır. en azından batılı toplumlar için durum budur.