16.08.2009

alaturka kapitalizm

uğur mumcu

ne zaman uygar olacağız bilir misiniz? bir katil ya da kaçakçı ile bir aydın arasındaki farkı anladığımız gün!

dün, bütün özellikleriyle bugünün ve yarının sadık bir aynasıdır.

sanık, bir solcu aydın ya da gazeteci olunca görev savsaklamaları hiç söz konusu olmuyor, yazışmalar hiç ama hiç gecikmiyor; görev bilinci tam bir uyanıklıkla ayakta tutuluyor. sağcı katillerle ilgili yazışmalar ise gecikiyor, geciktiriliyor.

ülkemizde insanların yarısı sağcı, yarısı solcu, bunların çoğunluğu ise ülserdir.

tarih, şu olguyu, bütün emperyalistlere ve saldırganlara karşı belki bin kez kanıtlamıştır: bütün yoksul uluslar, atatürk'ün deyişiyle "mazlum milletler", emperyalistleri, kanlı saldırganları, işgal edilen yurt topraklarından er geç söküp atmayı bilmişlerdir.