8.05.2009

lun-yü / konuşmalar

konfüçyüs

bir insan uzağı düşünmezse, yakın bir zamanda kesinlikle üzüntüyle karşılaşacaktır.

bütün gün kafasını iyi şeyler üzerinde çalıştırmayıp da yalnızca yemeği düşünen bir kimseyle anlaşmak güçtür!

geniş bilgisi olmak, sağlam ve içten bir amacı olmak, ciddi olarak araştırma yapmak, derin derin düşünmek: işte erdem bunların içindedir.

düşünmeden öğrenmek, zaman yitirmektir.

doğru olan bir şeyi görmek ama yapamamak, korkaklıktır.

yapılan işler konusunda konuşmak yersizdir. nasıl sonuçlanacağı belli olan işler için gösteri yapmak anlamsızdır. geçmiş şeyleri ayıplamaksa boştur.

insanların yanlışları, sınıflarının özelliğidir.

yüksek bir konumda bulunmadığından dolayı telaşlanma. asıl o konuma uygun olup olmayacağından dolayı endişe et.

iyiliksever kimse kendisini yetiştirirken başkalarını da yetiştirmek ister. kendi bilgisini genişletirken başkalarının bilgisini de geliştirmeye çalışır.

yiyecek pirincim, içecek suyum ve kolumu dayayacak bir yastığım var. bunlarla ben mutluyum. zenginlik, san, onur doğru olmayan bir yolda elde edilirse, bunlar benim için uçan bulutlar gibidir.

halk bir dizgeye uymaya zorlanır; ama onu anlamaya asla zorlanamaz.

hedefine erişemeyecekmiş gibi öğrenmeye çalış. sanki onu yitirecekmiş gibi korku içinde ol.

yaşam konusunda bir bilginiz yokken ölüleri nasıl bilebilirsiniz?

büyüklerle küçükler arasındaki ilişki, yelle otlar arasındaki ilişkiye benzer. yel esince, otlar eğilir.

iyilikseverlik, bütün insanları sevmektir. bilgi, insanları tanımaktır.

iyi bir hükümet, yanında olanları mutlu kılar. uzakta olanları kendisine çeker.

kimi değerli insanlar, yalnızlığa çekiliyorlar.

konuşulacak bir insan olduğunda, onunla konuşamamak, onu yitirmek demektir. konuşulamayacak bir insanla konuşmaksa sözlerin boşuna harcanması demektir. akıllı olan, ne o insanı yitirir, ne de sözleri boşuna harcar.

kendisinden çok, başkalarından az isteyen bir insan kendini kötülüklerden uzak tutar.

kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma!

bütün gün yemek yemedim, bütün gece uyumadım, düşündüm; hiç yararı olmadı. en iyi şey öğrenmektir.

öğretimde sınıf farkı olmamalıdır.

yolları ayrı olan insanlar birbirlerine yardım edemezler.

ülkede doğru ilkeler egemen olduğu zaman, ülke büyük memurların elinde kalmaz.

yüksek sınıfın akıllı, aşağı sınıfın budala insanları vardır ki, bunlar asla değiştirilemezler.

insanlar yaradılışta özdeştirler; ama iş başındayken birbirlerinden farklılaşırlar.

insanlar arasında, genç kızlara ve hizmetçilere nasıl davranılacağını kestirmek, en güç şeydir: onlara yakınlık gösterecek olursanız, alçak gönüllülüklerini yitirirler; uzak duracak olursanız, kızarlar.

küçük insan, yanlışlarını örtmeye çalışır.