6.05.2009

düşkünler evi

jean baudrillard

1544 yılı, paris'te ilk düşkünler evinin açıldığı tarihtir. serseriler, deliler, hastalar, toplumun dışladığı ve bir kalıntıya dönüşmüş olan herkes, o sırada henüz yeni doğmuş bulunan toplumsal tarafından bakıma alınmışlardır. bu bakım 19. yüzyılda sosyal yardım, 20. yüzyılda da sosyal sigorta'ya dönüşecektir. toplumsalın gelişmesiyle birlikte doğru orantılı olarak neredeyse toplumsalın bütünü de kalıntılaşmış ve kendisine bir halka daha katılarak boyutları genişletilmiştir. artıklar tüm bir toplumu kapsadığındaysa kusursuz bir toplumsallaşmayla karşı karşıya kalınmaktadır. herkes bunun hem dışında hem de içindedir. herkes hem tümüyle dışlanmış hem de toplumsallaştırılmıştır.