12.05.2009

açıklığa doğru

melih cevdet anday

cennet bize eski mısır'ın armağanıdır. cehennem ise samilerin.

ilhan berk: bir ozanın aşktan, eski çağlardan söz etmesi; yalnızlığı, bunaltıyı yeryüzüne yaymak istemesi toplumdan kaçma değil, toplumu anlamaya doğru gitmektir.

hastabakıcılara; ama iyilerine acırım; çünkü iyi hastabakıcılar, hastalarını severler, onlarla dostluk kurarlar; oysa kısa bir süre sonra bu dostluk, bu sevgi bitiverir; hasta ya iyileşir gider ya ölür; gerçekten gönlü sevgi dolu olan o iyi hastabakıcı ise bu sefer yeni bir hastasına bağlanır. durup dinlenmeden, ülke ülke dolaşan gezginler de yeni geldikleri yerde, kısa bir süre için, güzellikler, iyi insanlar tanır, dostluklar kurar, sonra da çekip giderler. gezginlerle hastabakıcılar arasındaki ayrım, birincilerin sevdiklerini bırakması, ikincilerinse sevdiklerince bırakılmasıdır. gezginle hastabakıcıyı birleştirirseniz, kişinin alınyazısı çıkar ortaya.

auerbach: dünyanın kuruluşunda cinnet ve cebir vardır; isa bunlara boyun eğmiştir. dünyayı düzeltmek için parmağınızı bile kıpırdatmaya değmez.

insanın insana koşması, yarattığı en yüce gücüdür insanoğlunun.