10.03.2016

kadın

balzac

kadınlar ergin değildir.

kırbaçlamak, kadınları ve atları yönetmenin tek yoludur. bir erkek karşısındakini böyle korkutur, kendini böyle sevdirir ve saydırır.

kadınlar yaramaz çocuklar gibidirler, erkeklerden aşağı yaratıklardır ve onlardan çekinmemiz gerekir; çünkü bizim için en kötü durum, bu kaba yaratıklar tarafından yönetilmektir.

eh, korkunç değişik biçimlerde yüz kez yinelenmiş olan bu sahne de, kabalığı ve iğrenç gerçekliğiyle, hangi toplumsal sınıfa ait olurlarsa olsun, herhangi bir çıkar onları boyun eğme çizgisinden uzaklaştırıp da iktidarı ele geçirdiklerinde, bütün kadınların oynadıkları sahnelerin bir örneğidir. büyük politikacıların gözünde olduğu gibi, onların gözünde de amaca ulaşmak için her yol mübahtır.

kadınları dikkatle gözledim ve bilirim: çoğu, bir sürü kanıtlardan, sevgi mucizelerinden sonra âşık olur ve ancak yenildikten sonra dilleri çözülüp aşklarını itiraf ederler; ama kimileri de, bugün manyetizma akımlarıyla açıklanabilen bir yakınlaşmanın etkisi altında bir anda kapılıverirler.

insanı, hiçbir şey görmez hale ancak, zekâyı kalbi ve ruhu gölgede bırakacak kadar parlak bir güzelliğe sahip olan sersem kadınlar getirirler; zira zeki bir kadın vasıflarını kötüye kullanmaz. bir erkeği avucunun içine almak ancak küçük ruhlu, budala olanların işidir.

seçtiği erkeğin gayesine ulaşması için kendisini basamak gibi kullandırmayan bir kadın, yalnız kendisini düşünen bir kadındır.

her üstün insan, kadın bahsinde, şarklıların düşüncelerine sahip olmalıdır.