2.03.2016

gösteri toplumu

guy debord

gerçek anlamda altüst edilmiş dünyada doğru, bir yanlışlık anıdır. 

modern üretim koşullarının hakim olduğu toplumların tüm yaşamı gösterilerin uçsuz bucaksız birikimi olarak görünür. dolaysızca yaşanmış olan her şey, yerini bir temsile bırakarak uzaklaşır.

ekonomi dünyayı değiştirir; ama onu sadece ekonomi dünyası haline getirir.

koleksiyon için üretilen anahtarlıkların koleksiyonunu yapan kişinin biriktirdiği şey, metanın bağışlayıcılığıdır. şeyleşmiş insan, metayla olan samimiyetinin kanıtını herkese gösterir.

burjuvazi asla yenilgiye uğramamış tek devrimci sınıftır.

meta dolaşımının yan ürünü olan ve bir tüketim olarak kabul edilen insan dolaşımı, yani turizm, aslında bayağılaşmış şeyin görmeye gidildiği boş zamandan başka bir şey değildir.

tarihin yunan'da, demokrasiyle birlikte ortaya çıktığı zannediliyor. oysa tarihin dünyadan demokrasiyle birlikte silindiği kanıtlanabilir.

olayların bir sonraki aşamasını öğrenmek amacıyla sürekli olarak seyreden kişi asla harekete geçmeyecektir. seyirci olmanın koşulu budur.