10.03.2016

führer

carl sagan

rudolf hess: her türlü eleştirinin dışında olan bir kişi vardır ve o da führer'dir. çünkü herkes hisseder ve bilir ki o her zaman haklıdır ve hep haklı olacaktır. bizim nasyonal sosyalizmimiz führer'e olan eleştirisiz sadakatimiz ve teslimiyetimizle perçinlenmiştir.

bu gibi kör inançların devlet liderlerine sağladığı kolaylık adolf hitler'in şu sözleriyle de açıkça ortaya konuyor: "halkın düşünmemesi iktidarda olanlar için ne büyük şanstır!" zihinsel ve ahlaki uysallık kısa vadede liderlerin işine gelebilir; ama uzun vadede ulusların intiharı demektir. bu yüzden ulusal önderlik için ölçütlerden biri sert eleştirileri anlama, teşvik etme ve yapıcı olarak yararlanma yeteneğidir.