6.02.2022

düşünce

cenap şahabettin

gerçek özgürlük, yüksek düşüncelere tutsak olmaktır.

gözüpekliğin en yüksek derecesi, hiçbir yeni düşünceden korkmamaktır.

her cahil yanlış düşünür ve her bilgin doğru düşünmez. doğru düşünebilmek için dürüst yaratılmış ve bilim ile döşenmiş bir beyin gereklidir.

bir kişinin düşüncelerini sözleri değil, yaşamı gösterir.

bayağı düşünceye harcanmış güzel ifadeden daha çok bayağı ifade içinde gördüğüm güzel düşünceye acırım.

en büyük delilik, herkesi bir tarzda düşündürmeye çalışmaktır.

bir dönemin düşünceleri ile ancak o dönem içinde yaşanır. bugünkü kuramlarla yüz yıl önce yaşayamazdık, yüz yıl sonra da yaşayamayız.

eskimiş düşünceler, paslanmış çivilere benzer; onları söküp atmak çok güçtür.

ne bütün varını yiyip ölmüş vardır ne de düşüncesini söyleyip susmuş.

günde bin doğru düşünce göğsümüze çarpar, birisine olsun yüreğimizi açtığımız enderdir.

her zenginlik düşman yaratır, düşünce zenginliği hepsinden daha fazla.

mantık, düşünceye ilişkin konularda pek az değerlidir. yaşam sorunlarında on para etmez.