13.02.2022

hoşgörü dini

sevan nişanyan

memleketin tarihini yakından tanıdıkça, anadolu'yu gezdikçe, gitgide daha net olarak kavrıyorum ki bu ülkede islamiyet sadece ve sadece zulmün, zorbalığın, talanın, devlet kibrinin kılıfı olmuş. fethin ve sömürünün ideolojisi olarak hizmet vermiş. açıkça, afrika'da ve güney amerika'da kolonyalizmin etkisi neyse bu ülkede de islam'ın etkisi odur diyeceğim.

şu farkla: avrupa kolonyalizmi her zaman ciddi bir özeleştiri kapasitesine sahip olmuş. güney amerika'da yerlilerin hakları ve kültürü için canını veren, kitaplar yazan, örgütler kuran katolik din adamları var. afrika'da kolonyalizmi lanetleyen, onunla mücadele eden onca ingiliz var. burada ise, bin yıllık zulüm ve yağma geçmişine karşı bir laf edebilen tek bir müslüman çıkmamış henüz. çıkacağı da yok.

islam'ın hoşgörü dini olduğu.. palavra. saçma sapan bir laf. yok öyle bir şey.

her din ve her ideoloji kendine ait bu tür mitler üretir. amerika'nın güney eyaletlerindekilere de sorsanız onlar da aynı şeyi söyler herhalde, dinimiz hoşgörü dinidir falan filan diye. her fanatizm hareketi bizden olanlar ve ötekiler diye dünyayı ikiye böler, bizden olanların arasında dostluk, kardeşlik, sevgi vaad eder; ötekilere karşı ise düşmanlık ve gayrı-insanileştirme operasyonu uygular. islam'ın da bu konuda dünyanın en fanatik dinlerinden biri olduğunu düşünüyorum. yani bir hindu dini gibi, bir budizm gibi eklektizme, çok yönlülüğe, başkalarının da tanrılarını kabul etme gibi bir eğilime sahip bir din değildir islamiyet. bir egemenlik dinidir, siyasi egemenliği kendi doktrininin temel unsurlarından biri haline getirmiştir. bu açıdan özellikle farklı kültürlerin bir arada yaşamasını gerektiren bugünün dünyasında, tehlikeli eğilimleri barındıran bir dindir.

her şeyden önce bir fetih dinidir. silah zoruyla bir egemenlik kurmuş, sonra da o silah zoruyla kurulmuş olan egemenliği meşrulaştırmak için, onu savunmak ve tezkiye etmek yani jüstifiye etmek için kocaman bir sistem oluşturmuş. millet-i hakime ve millet-i mahkume esasına dayalı bir sosyal yapı. gayrimüslimlere boyun eğdikleri sürece belirli haklar tanır, fakat birinci sınıf vatandaş ve ikinci sınıf vatandaş yapısını değerler sisteminin temeline yerleştirir. tipik bir apartheid ideolojisidir.

ingiliz sömürgeciliği kötü, osmanlı (ve arap) sömürgeciliği iyi, he mi? yok efendim. ingilizlerin özeleştiri yeteneği var, müslümanların yok. hepsi o kadar.