22.09.2021

dizeler


"serçe havalanmış da
hâlâ sallanmakta
eriğin dalı"
(emin şir)

"gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur."
(nev'i)

"sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma"
(cenap şahabettin)

"bir roman kadar uzun bu tümce
-sonra işte yaşlandım"
(gülten akın)

"insanı ülkeden koparabilirsiniz
ama insanın yüreğinden ülkeyi
sökemezsiniz."
(john dos passos)

"bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz
biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz"
(nabi)

"şeb-i yeldayı muvakkitle müneccim ne bilir
müptela-yı gama sor kim geceler kaç saat"
(sabit)

"bir insanı sürgüne gönderdin. tamam. ya sonra?
bir ağacı köklerinden ayırabilirsiniz. ama gündüzü
gökyüzünden koparamazsınız. yarın güneş doğacak."
(victor hugo)

"gül yanlış kokarsa
tuz yakaya takılır."
(orhan alkaya)

"başlarken yalnızsın, bitirdiğinde daha da yalnız."
(hasan ali toptaş)

"insanın boyundan uzunsa gölge
orada güneş batıyor demektir."
(konfüçyüs)