8.09.2021

parti

john steinbeck

eğlence partilerinin içyüzü iyice incelenmemiştir. genellikle partilerin de bir patolojisi olduğuna inanılır. onların da kendilerine has bir şahsiyetleri, hem de hayli sapık bir şahsiyetleri vardır. ayrıca partilerin önceden tasarlandığı, düşünüldüğü yolda gelişmediği de herkes tarafından kabul edilen bir durumdur. yalnız bu sonuncuların arasına ev sahibeliği meslek edinmişlerin düzenleyip planladığı, baskıları altına aldığı o kasvetli köle eğlencelerini katmamak gerek. işin aslına bakılırsa, bunlar eğlence değil, baştan başa gösteriştir; bağırsaklarımızın hazin hareketleri kadar canlı olurlar ve ancak bu hareketlerin son ürünleri kadar eğlencelidirler.