1.08.2017

kaderci jacques ve efendisi

denis diderot

affedilmesi en zor şey saygınlıktır.

halkın öfkesi yamandır ama uzun sürmez. kendi sefaleti onu merhametli kılmıştır; seyretmeye gittiği dehşetengiz sahneden gözlerini kaçırır, yumuşar, ağlayarak geri gelir.

akıllı adam mesleğinin gerektirdiği zihniyete uyum sağlar; tek gerçek mutluluk da budur.

karanlık korkutmadığı zaman cesaret verir.

eğer size söylediklerimden ötürü bana minnet duyuyorsanız, söylemediklerimden ötürü daha da fazla minnet duymalısınız.

dürüstlük ve ahlaki değerler arasındaki fark kadar şaşırtıcı bir şey yoktur.

sağlık açısından doğru olan ahlak açısından da doğrudur.

doğada yararsız ve gereksiz olan hiçbir şey yoktur.

ortaya bir sebep koyun, ardından bir sonuç gelir; zayıf bir sebebin ardından zayıf bir sonuç, anlık bir sebebin ardından anlık bir sonuç, kesintili bir sebebin ardından kesintili bir sonuç, tartışmalı bir sebebin ardından rölantide bir sonuç, geciktirilmiş bir sebebin ardından değersiz bir sonuç gelir.

insan, hayatının dörtte üçünü isteyerek ama yapmadan geçirir.

işte hayat böyle: kimi dikenli tellerin arasından canını acıtmadan geçer, kimi bastığı yere baksa da nafile; en düzgün yolda bile dikenli teller çıkar karşısına ve evine vardığında diri diri derisi yüzülmüştür.

ne öve öve göklere çıkar, ne de acımasızca yargıla; her şeyi olduğu gibi söyle.