8.07.2016

temize havale

juli zeh

mizah, ruh sağlığına işarettir.

akıl bir yanılsamadır. insanın duygularını içine soktuğu bir kostümden başka bir şey değildir.

hayat, insanın reddedebileceği bir tekliftir.

fanatik; bir fikre yapışır, annesinin eteklerine yapışan bir çocuk gibi. hayatta elde edebileceği mutluluğu annesinin bir tanesi olmasına bağlar.

güzel niyetler garip olgulardır. geçersizliklerini varoluşlarıyla kanıtlarlar.

insan kendisi için yaşar; ama başkaları için ölür.

hayat, ne yapalım ki gücünün zirvesinde başlar ve bu noktadan itibaren sürekli aşağı inerek sonuna ulaşır. kötü bir dramaturji hatası.

meşru bir devlet, vurmadığı sürece insanın hissetmediği bir ayakkabı gibidir.

doğa sevgisi insan sevgisinin habercisidir.

doğru sürülen bir hayat dört bölüme ayrılır: ilk yirmi yıl düşünen, sonraki yirmi yıl da konuşan insanız. üçüncü aşamada eylemlerde bulunur ve son aşamada tekrar düşünmeye döneriz.

insan başka hiçbir şeye şiddet kadar çabuk alışmaz.

ilerleme dürtüsü, toplumsal kibirle kendini gösterme arzusunun bir karışımıdır. var olanla yetinmeyi bilmemek, her çağda en az bir kere olmak üzere yüz binlerce, hatta milyonlarca insanın hayatına mal olur.

dünyada insanların ciddiyetle dile getiremeyecekleri kadar saçma bir cümle yoktur.

bir güvenlik sistemini hayattan vazgeçmiş insanlardan daha çok korkutan bir şey yoktur. bu durum onları durdurulamaz kılar.

doğru olanı sürekli tekrarlamak bir insanın vatanına sunabileceği en büyük hizmettir.