2.07.2016

atlas silkindi

ayn rand

bir tek tür insan yozlaşmışlığı vardır, o da amaçsız insandır.

felsefenin amacı bilgiyi aramak değil, bilgiye ulaşmanın insanlar için imkansız olduğunu kanıtlamaktır.

ahlak; doğruyu yanlıştan ayırt etme, gerçeği görme yeteneği, bunların gösterdiğini yapma cesareti, iyi olana adanma, ne pahasına olursa olsun iyinin yanında yer alma dürüstlüğüdür.

dünyada ne kurmaya kalkarsanız kalkın, kas gücü gerekir.

herkes sunabildiği şeyin değeriyle ayakta kalır.

nesnel gerçek diye bir şey yoktur. gerçeklerle ilgili her haber, birinin fikridir. bu nedenle, gerçekleri yazmak yararsızdır.

özel mülkiyet, toplumun tümüne ait olan malın emanet edilmesinden başka bir şey değildir. özel mülkiyeti haklı gösteren tek şey kamu hizmetidir.

gurur günahların en kötüsüdür.

ilkeler hiç kimsenin süt güğümünü dolduramaz. hayatta tek önemli şey sağlam, maddi varlıklardır. çevremizde her şey parça parça olurken teorilerden bahsetmeye zaman yoktur.

mantık, tüm batıl inançların en naif olanıdır.

her aydın bilir ki insanı oluşturan, geçmişinde yatan maddi etkenlerdir; zihnini de üretim araçları biçimlendirmiştir.

kılıcı eline alan, kılıçla ölür.

kent dediğin, insan ruhunun donmuş halidir. kenti meydana getiren her cıvatayı, somunu, dişli çarkı, jeneratörü ilk düşünen insanların cesareti oradadır. "bana kalırsa" değil de "böyledir" cesareti.

düşünürlerin görevi açıklamalar yapmak değil, hiçbir şeyin açıklanamaz olduğunu göstermektir.