4.07.2016

fark

pascal

isa mesih ile muhammed arasındaki fark: birinin gelişi önceden haber verilmiş, diğerininki ise haber verilmemiştir. biri öldürmüş, diğeri yakınlarının ölümünü seyretmiştir. biri okumayı yasaklamış, havariler ise okumayı emretmiştir.

gerçekten de muhammed'in beşeri başarı yolunu tutması, isa mesih'in ise beşeri bir mahvoluşu tercih etmesi arasındaki çelişki o kadar büyüktür ki, muhammed başardığına göre isa mesih de pekala başarabilirdi gibi bir sonuca varmak yerine, muhammed başarılı olduğuna göre, isa mesih mahvolmak zorundaydı.

muhammed'in yaptığını her insan yapabilir. çünkü hiçbir mucize göstermemiştir ve kendisini haber veren de yoktur. isa mesih'in yaptığını ise hiçbir insan yapamaz.

muhammed'in dininin temeli, kuran ve muhammed'in kendisidir. ancak dünyanın son umudu olması gereken bu peygamberin gelişi önceden haber verilmiş midir? kendine peygamber diyen her insanın sahip olduğundan başka ne gibi bir işarete sahiptir? hangi mucizeleri gerçekleştirdiğini söylüyor? kendi geleneği içerisinde hangi gizemi öğretmiştir? hangi ahlakı ve hangi saadeti?

doğaya, sağduyuya, hazlarımıza karşı olan tek din, daima var olmuş tek dindir.

muhammed'in dinini de çinlilerin dinini de, eski romalıların ve mısırlıların dinini de ayrım gözetmeden sadece şu sebeple reddediyorum: hiçbiri hakikate dair diğerinden daha güçlü bir işaret göstermediğinden ve hiçbiri beni kesin biçimde ikna etmediğinden, aklım, içlerinden birine bir diğerinden daha çok meyledemiyor.