12.05.2016

sanat ve edebiyat

charles baudelaire

hemen hemen bütün yaşamımızı sersemce meraklar uğruna harcarız. buna karşılık öyle şeyler vardır ki insanların meraklarını en yüksek düzeyde kamçılaması gerekirdi; oysa yaşayışlarına bakınca bu şeylerden hiç mi hiç esinlenmediklerini görürüz.

üretken yoğunlaşma zevki, olgun bir kişide, yitip yok olma zevkiyle yer değiştirir.

birazcık biçimsiz olmayan şeyde duyarsız bir hava vardır; bu yüzden düzensizlik güzelliğin özgün ve temel bölümüdür.

yazında iki temel nitelik: doğaüstücülük ve alay.

kimsenin duyarlılığını küçümsemeyin. insanın duyarlılığı onun dehasıdır.

basmakalıp bir yapıt yaratmak: deha budur işte.

yaldızlı söz bir başyapıttır.

robespierre birkaç güzel tümce yazdığı için saygındır ancak.

tinsel gelişim bireyde ve bireyin kendisiyle gerçekleşir ancak.

halktan, sağduyudan, yüreklilikten, esinlenmeden ve açıklıktan sakınalım.

yazın adamı herkese düşmandır.

tek uzun yapıt, kişinin başlamayı göze alamadığı yapıttır.

büyük biçemden daha güzel hiçbir şey yoktur.

her zaman ozan ol, düzyazıda bile.