2.5.16

hayatın kaynağı

ayn rand

en kötü halk şarkısı, en iyi senfoniden üstündür.

insanoğlundan asıl nefret eden kişi, herkesi seven, her yerde kendisini evinde hissedebilen insandır. çünkü insanlardan hiçbir şey beklemez o. bu nedenle de hiçbir kötülük, hiçbir bayağılık onu kızdıramaz.

insanları mutsuz eden şey, çok az seçenekleri olması değil, çok fazla seçenekleri olmasıdır.

en kanlı savaşlar, ya aynı dinin farklı mezhepleri arasında ya da aynı ırktan gelme kardeşler arasında çıkan savaşlardır.

en kötü olanımızın içinde bile biraz iyilik vardır.

insanoğlunun kendine sahip olma izni verebileceği tek arzu özgürlüktür.

bütün anıtları yıkmaya kalkma. o zaman insanları ürkütürsün. sen vasatı, sıradanı, değersizi öv; o zaman büyük anıtlar zaten kalmaz.

insanoğlu her zaman kendini salak durumuna düşürmekte direnmiştir.

kendinden büyük bir amaca adanmadıkça olsa olsa entelektüelliğin çırağı durumunda kalırsın.

dünyadaki kavramların en soylusu, insanların salt eşitliğidir.

her yalnızlık bir fildişi kuledir.

hiçbir bağışın değeri yoktur; ancak sizin için de kutsal olan bir şeyi bağışlarsanız değeri vardır. ruhunuzu verin.

kaygı, duygusal rezervlerin ziyan edilmesidir.

"hayatını seven onu kaybeder; bu dünyadaki hayatından nefret eden, ona ebediyete kadar sahip olur."

hayatta iki şey vardır ki onlardan erkenden kurtulmak gerekir. biri kişisel üstünlük duygusu, öteki de cinsiyete karşı olan abartılı saygımız.

insanlığın yozlaşmışlığından kaçamazsın.

eğer en büyük kaygın, nasıl düşündüğün, neler hissettiğin, neye sahip olup neye sahip olmadığınsa bencil biri olarak kalmışsın demektir.

insanlar aşağıya kayan birini asla bağışlamaz.

insanlar ancak diğer insanlarla ilişkileri açısından önemlidir. yararlılıkları açısından, sundukları hizmetler açısından. bunu tümüyle anlamadıkça bir mutsuzluktan diğerine kayarsın.

dürüstlük en iyi politikadır.

insanlara soylu görevler yüklerseniz sıkılıp bunalırlar; ama onları eğlendirmeye kalktığınızda da utanırlar. bu ikisini birleştirmeyi başardığınız anda onları ele geçirdiniz demektir.

özsaygı peşinde koşmak onun yokluğuna işaret eder.

ermişlerle dervişler ancak maddesel şeyleri feda eder. ruhun kurtulması için küçük bir fiyattır bu. ruhunu kendine saklar, dünyasal şeyleri feda eder.

bir şeyi gerçekten istemek çok büyük sorumluluktur.

her şeye ihanet edilebilir, herkes bağışlanabilir. ama kendi büyüklüklerinin cesaretine sahip olmayanlar bağışlanmaz.