2.05.2016

kelam

carl gustav jung

tarihsel gelişimin bir aşamasında gerekli olan kelama büyük saygı göstermenin tehlikeli bir karanlık yönü olduğunu kimse fark etmez görünüyor. yüzyıllar boyu süregelen eğitimin sonucunda, kelam evrensel bir geçerlilik kazandığı zaman, artık tanrısal insanla arasındaki esas bağa zarar verir. o zaman artık kişileşmiş bir kilise, kişileşmiş bir devlet ortaya çıkar; kelama inanmak safdillik olur ve kelamın kendisi her türlü yalana, kandırmaya gücü yeten şeytani bir slogan haline gelir. arkasından her şeye inanan safdilli vatandaşı kandırmak için politik dalavereleri ve tavizleri ile propaganda ve reklam devreye girer. ve yalan, dünya tarihinde görülmemiş boyutlara ulaşır.