29.3.16

zeitgeist: addendum

peter joseph

"borç" toplumları fethetmek ve köleleştirmek için kullanılan silahtır. "faiz" ise onun en önemli cephanesidir.

insanlar kanunları, oluşan sorunları çözmek için değil, bunları nasıl çözeceklerini bilmedikleri için yaparlar.

bence çok şey bilen insanları, alıp savaşa götüremezsiniz.

vatanseverlik, silahlar, ordular, donanmalar, bunlar hala uygarlaşamadığımızın göstergeleridir.

bizler tarih yazamayacak kadar berbat ve hastalıklı bir toplumuz.

dünyanın gerçek teröristleri gece yarısında karanlıklarda buluşmazlar. veya şiddet eylemlerinden önce "allah-u ekber" diye bağırmazlar. dünyanın gerçek teröristleri 5000 dolarlık takım elbiseler giyerler ve finans dünyası, hükümet ve iş hayatının en yüksek pozisyonlarında çalışırlar.

gerçek şudur: verimlilik, dayanıklılık ve bolluk çıkar ve kar dünyasının düşmanıdır. bir cümleyle özetlersek; "kar oranlarını arttıran kıtlıktır." kıtlık nedir? "kıtlık" ürünleri daha değerli yapan şeydir. bunun anlamı şudur; sağlam bir yapı ve bolluk, bu kar amaçlı sistemde asla ve asla var olamayacaktır. bu sistemin doğasına terstir. bu sistemde, savaşın ve yoksulluğun olmadığı bir dünya imkansızdır. bu sistemde, etkinliğine ve üretkenliğine rağmen teknolojik ilerleme de imkansızdır. en çarpıcı olansa, insanlardan gerçekten ahlaklı ve doğru davranmalarını beklemek imkansızdır.

bizlere iş sahibi olup çalışmanın saygınlık getirdiği fikri verildi. bakıyorum da, bu maaşlı kölelik!

hemen hemen bütün suç çeşitleri parasal sistemin sonucudur, ya direkt alakalıdır ya da ekonomik bunalımın yarattığı ruh halindendir.

zaman, değişim zamanıdır.

gerçek şu ki bugün toplum, yaratıcılık, birleşme ve ilerleme yerine sürekli savunma ve güvenlikten bahseden politikacılar sebebiyle geri kalmıştır.

sistemi desteklemeyi bırakmalıyız. bu düzenin değişmesinin tek yolu, süregelen yozlaşmışlığın farkına varıp bunun parçası olmayı reddetmemizdir.

propaganda güçleri, bizi savaşın doğallığına ve ordunun onurlu bir kurum olduğuna inandırmaya çalışıyor.

politik düzeni reddedin. demokrasi aldatmacası zekamıza hakarettir. parasal sistem içinde asla gerçek bir demokrasi olmamıştır, olmayacaktır.

gerçek devrim, bilinçte olacak devrimdir.